Dijital Proje Yönetimi

Gelişen teknoloji diğer tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektörünün birçok alanında da yeniliklere yol açtı. Farklı proje aşamalarında kullanılan çeşitli dijital uygulamalar, bu alanlardaki iş yükünü hafifleterek bizlere yardım etse de bu uygulamaların bir arada kullanılması koordinasyon açısından zorlukları beraberinde getirmektedir. Doğru seçilen ve uygulanan Dijital Proje Yönetimi sistemi sayesinde bu zorlukların yönetilmesinde müşterilerimize destek oluyoruz.

Dijital Proje Yönetimi; proje geliştirme, planlama, inşaat ve operasyondan oluşan 4 temel aşamadaki iş paylaşımlarını, ekipleri ve bilgileri bir araya getirerek sürecin hızlandırılmasına, verimli çalışma ortamını oluşturmaya, ölçülebilir anlık verilerle saha yönetimi yapmaya ve proje-ekip bazlı performans ölçümüne dayalı analiz yapmaya olanak sağlıyor. Tüm bu bilgiler sayesinde proje verilerinize dayalı proje raporlamaları yaparak, projeniz için en doğru kararın verilmesinde sizlere destek oluyoruz.

EDMAN olarak, müşterilerimizin farklı projelerindeki ihtiyaçlarını analiz ederek uygun ve kapsayıcı çözümleri bulmak ve seçilen çözümlerin mevcut kullanılan sistemlerle entegrasyonunu sağlayarak verimli ve amaca uygun çalışan Dijital Proje Yönetim sistemi kurulmasında hizmet veriyoruz.

Dijital Proje Yönetimi