Proje Yönetimi

Proje yönetimi, belirlenen parametreler dahilinde belirli bir projeyi gerçekleştirmek için faaliyetlerin planlamasını, koordinasyonun sağlanmasını ve denetlenmesini kapsar. EDMAN olarak, müşterilerimizin projelerini düzgün bir şekilde tamamlanması için gerekli sistemlerin, araçların ve yenilikçi stratejilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında rol alıyoruz. Aşağıdaki başlıklarda belirtilen proje yönetimi hizmetlerinin en doğru şekilde uygulanması için alanında uzman bir ekip oluşturuyoruz.

Fizibilite Çalışmaları
Mevcut verilere ve proje yatırım stratejisine göre maliyet ve programa dayalı fizibilite çalışmaları

Tasarım, Mühendislik Koordinasyonu ve Yönetimi
Projede görev alan mimari tasarım ve mühendislik ekipleri arasında koordinasyonun sağlanması, kapsamların yönetilmesi, tasarım ve mühendislik çalışmalarının iş planlarının takip edilmesi

Maliyet Kontrolü ve Yönetimi
Tüm proje aşamaları boyunca maliyet-bütçe optimizasyonunun sağlanması, iş kırılım yapısına uygun maliyet yönetim yapısının hazırlanması, proje maliyetlerinin fizibilite çalışmaları ile kıyaslamalı olarak hazırlanması

Edman Proje Yönetimi
Proje Yönetimi

Sözleşme ve Kapsam Yönetimi
Sözleşme taslağı hazırlanması, kritik sözleşme maddelerinin risklerinin belirlenmesi, proje tarafları arasında sözleşmeye dayalı takip ve kapsam yönetiminin yapılması

İhale ve Satın Alma Yönetimi
Süreç için ihtiyaç duyulan dokümanların hazırlanması, ihale ve satın alma aşamaları boyunca teknik ve mali analiz kıyaslamalarının yapılması, malzeme ve hizmet alım ihalelerinin sonuçlandırılması için müşterilere destek verilmesi, dokümanlarının hazırlanması ve koordinasyonu

İnşaat Yönetimi
İnşaat faaliyetlerinin planlanan süre ve bütçe kısıtlamalarına göre yönetilmesi ve izlenmesi. Seçilmiş dijital araçlar ve atanmış saha organizasyonu ile kalite ve şantiye yönetimi yapılması

Planlama ve Program Yönetimi
Proje iş kırılım yapısının ve faaliyetlerinin tanımlanması; atanmış kaynaklarla iş planlarının hazırlanması, periyodik raporlama ile proje faaliyetlerinin izlenmesi, kritik hat aktivitelerinin takibinin yapılması

Talep Yönetimi
Taraflar arasında oluşabilecek risklerin belirlenmesi, risk takip ve izleme sistemi kurulması, gerçekleşen risklerin yönetiminde proje tarafları arasında oluşan ek taleplerle ilgili değerlendirme çalışmalarının yapılması